SAPQ SEM 2 JULAI/23

Courses in this category:

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar berkenaan penulisan al-Quran yang dikenali sebagai rasm al-Uthmani. Antara topik-topik yang diberikan penumpuan adalah latar belakang rasm al-Uthmani, jenis-jenis penulisan di dalam bahasa Arab, keistimewaan dan keunikan rasm al-Uthmani berbanding tulisan-tulisan yang lain. Selain daripada rasm al-Quran, tanda-tanda di dalam al-Quran yang dikenali sebagai dhabt al- Quran juga akan dihuraikan secara terperinci kepada pelajar. Objektif utama kursus ini ialah memberikan pendedahan kepada pelajar tentang ...

  • 50

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar berkaitan epistimologi kurikulum Pendidikan Islam dalam konteks pengajaran al-Quran yang dipraktikan dalam sistem pendidikan Negara. Penghuraian terhadap beberapa kemahiran pengajaran seperti pedagogi,psikologi, dan komunikasi mampu membantu tenaga pengajar menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan lebih efektif. Di samping itu, pendedahkan kepada beberapa teknik pengajaran al-Quran dikemukakan bagi membantu guru memindahkan kandungan pembelajaran kemahiran al-Quran kepada pelajar secara berkesan. Selain itu, aplikasi pengajaran yang bersesuaian dengan aras pengajaran...

  • 50

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek kemahiran asas ilmu tajwid. Objektif kursus ini adalah untuk membekalkan pelajar perkara asas dalam ilmu tajwid yang wajib diketahui dalam pembacaan dan pengajaran al-Quran. Di antara topik-topik yang dipelajari menerusi kursus ini adalah pengantar ilmu tajwid, pengenalan kepada riwayat Hafs daripada Imam ‘Asim, al-Isti’azah dan Basmalah, hukum nun dan mim sakinah, hukum mad dan...

  • 50

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar berkenaan ilmu bertarannum dari sudut pengertian, falsafah dan peranannya dalam pembacaan al-Quran. Selain itu, pandangan-pandangan ulama berkaitan hukum-hukum yang melibatkan ilmu tarannum turut diterangkan secara menyeluruh. Objektif utama kursus ini ialah memberikan pendedahan kepada pelajar tentang latar belakang bagi setiap tarannum, peranannya dan sifat-sifat yang terdapat...

  • 49

AAB2023

13 & 13A Suite Persiaran 3, Bandar Baru Selayang 68100 Batu Caves, Selangor.

  • dummy+60 (19) 2345 145 

  • dummy+60 (10) 336 4427

  • dummy akademialbaghdadi@gmail.com

Pengunjung

Malaysia 91.8% Malaysia
United States 2.9% United States
Singapore 2.3% Singapore

Total:

91

Countries
0270781
Today: 39
This Week: 39
This Month: 816